Hein Heemskerk

Hein Heemskerk

Hein Heemskerk werd in 2002 als advocaat beëdigd. Daarvoor was hij werkzaam bij het Ressortsparket te Den Haag en als onderzoeker bij de vakgroep straf- en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden.

Mr. Heemskerk is een strafrechtspecialist bij uitstek. Hij heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in zeer uiteenlopende strafzaken. Zo stond hij in het verleden Somalische  piraten bij, heeft hij moord en doodslag zaken behandeld en cliënten bijgestaan die werden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen. Ook zaken zoals bv. diefstal, heling en rijden onder invloed doet mr. Heemskerk met evenveel overgave. Hij realiseert zich dat iedere verdenking van een strafbaar feit diep kan ingrijpen in iemands persoonlijke leven en staat u met raad en daad bij.

Mr. Heemskerk zijn stijl kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Tegelijkertijd bezit hij de creativiteit om ook buiten de gebaande paden te kijken en zo tot een nieuwe invalshoek in uw zaak te komen. Mr. Heemskerk neemt met u uitgebreid de zaak door, komt samen met u tot een strategie in uw zaak en weet uw verhaal goed te vertalen in de rechtszaal.

Mr. Heemskerk is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Naast strafzaken behandelt mr. Heemskerk ook jeugdstrafrechtzaken, gesloten uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van minderjarigen.

Mr. Heemskerk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

    • Algemene praktijk: strafrecht
    • Strafrecht: jeugdstrafrecht, TBS

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Werkzaam op de rechtsgebieden:

  • strafrecht
  • jeugdrecht