Tim van der Eerden

Na negen maanden door Zuid Amerika gereisd te hebben rondde Tim van der Eerden in 2010 zijn master Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam af. Tijdens dit jaar heeft hij onder meer een studentstage gelopen bij Kamans en Heemskerk Advocaten. Na zijn studie is hij meteen bij Kamans en Heemskerk Advocaten als advocaat aan de slag gegaan.

In de visie van mr. Van der Eerden houdt de mate waarin het recht van de verdachte op een eerlijk strafproces wordt gewaarborgd de samenleving een spiegel voor hoe beschaafd zij is.  In de huidige tijdsgeest is de nadruk steeds meer komen te liggen op de veiligheid in de samenleving en de belangen van het slachtoffer.  Hierdoor dreigen allerlei belangrijke strafrechtelijke waarborgen die voor de verdachte gelden ondergesneeuwd te raken. Mr. Van der Eerden verdedigt uw belangen en biedt het noodzakelijke tegenwicht aan de politie en het openbaar ministerie.

In de afgelopen jaren heeft mr. van der Eerden veel proceservaring opgedaan in hennepzaken, zedenzaken, gewelds- en levensdelicten (moord en doodslag), harddrugszaken en vermogensdelicten. Daarnaast heeft mr. Van der Eerden een bijzondere expertise op het gebied van overleveringszaken. Ten slotte is mr. Van der Eerden werkzaam op het gebied van bestuursrecht.

Mr. Van der Eerden heeft de instelling om elke zaak (groot of klein) met steeds dezelfde passie te benaderen. Hij is helder in de communicatie, geeft een realistische inschatting van de uitkomst van de zaak en vecht voor uw belangen.

Mr. Van der Eerden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

    • Strafrecht: jeugdstrafrecht, TBS

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

desk-1

Mr. T.P. van der Eerden is werkzaam op de volgende terreinen:

  • strafrecht
  • jeugdrecht
  • bestuursrecht
portrait_white-1