kantoor

Kantoor

Kamans en Heemskerk Advocaten is gespecialiseerd in strafrecht, bestuursrecht en jeugdrecht. Onze drijfveer is het beschermen van uw belangen tegen het ingrijpen van de machtige overheid.

De werkwijze van onze advocaten kenmerkt zich door grote betrokkenheid, bevlogenheid, creativiteit en de wil om tot het uiterste voor uw belangen te gaan.

Kamans en Heemskerk Advocaten verleent geen bijstand aan kroongetuigen en informanten. Evenmin staan wij benadeelde partijen (slachtoffers) in het strafproces bij.

Het kantoor behandelt zowel betalende zaken als zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Kamans en Heemskerk Advocaten is een samenwerkingsverband van drie zelfstandig werkende advocaten. Iedere advocaat werkt voor eigen risico en rekening zijn praktijk uit.

Wordt u of een familielid verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor of een dagvaarding om te verschijnen voor de rechter?

Ontvangt u een brief met een voornemen tot het nemen van een besluit door de burgemeester? Wordt uw coffeeshop dan wel horecagelegenheid gesloten?

Ben je minderjarig en moet je naar de kinderrechter voor een strafzaak, ondertoezichtstelling of (gesloten) uithuisplaatsing?

Neem contact met ons op via 010 48 49 583