bestuursrecht

Op het gebied van bestuursrecht zijn wij gespecialiseerd in het bijstaan van eigenaren/ exploitanten en medewerkers van coffeeshops en horecazaken. Het betreffen met name besluiten van de burgemeester om deze zaken te sluiten dan wel de vergunningen in te trekken.

Het lastige in het bestuursrecht is dat de burgemeester een grote beleidsvrijheid toekomt. De bestuursrechter oordeelt slechts of de burgemeester een besluit in redelijkheid heeft kunnen nemen. De praktijk van de laatste jaren laat zien dat allerlei strafrechtelijke waarborgen in het bestuursrecht worden omzeild. Dit leidt tot willekeur.

Zo kan bijvoorbeeld een horecaexploitant verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit en uiteindelijk worden vrijgesproken. Op grond van hetzelfde strafdossier kan de burgemeester echter de mening zijn toegedaan dat wél aannemelijk is dat de exploitant dit strafbare feit heeft begaan en tot sluiting van de horecainrichting overgaan.

De laatste 20 jaar strijden wij vol overgave tegen in onze visie onredelijke besluiten. Ondanks de vaak uitzichtloze positie van de burger boeken wij regelmatig succes.

Op het gebied van bestuursrecht behandelen wij onder andere de volgende zaken:

  • het voeren van procedures tegen de besluiten van de burgemeester
  • BIBOB-zaken
  • woningsluitingen en sluitingen van andere panden op basis van artikel 13B opiumwet
  • zaken die betrekking hebben op de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Ontvangt u een brief met een voornemen tot het nemen van een besluit door de burgemeester. Wordt uw coffeeshop dan wel horecagelegenheid gesloten?
Bel ons op 010 48 49 583.